Podpisanie umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości

W dniu 16 września 2015r. podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Sprawiedliwości na zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie w ramach projektu „Wzmocnienie działań na rzecz ofiar przemocy w rodzinie”.

Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie 105 jednodniowych spotkań edukacyjnych dla osób pokrzywdzonych przemocą w rodzinie na terenie całego kraju.

Więcej informacji można znaleźć pod adresem:
www.szkolenia-polska.pl/przemocwrodzinie