Realizacja projektu na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Uprzejmie informujemy, że 25 sierpnia 2015r. pomiędzy Kancelarią Prezesa Rady Ministrów a firmą PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k., została zawarta umowa dotycząca organizacji i przeprowadzenia szkolenia centralnego pn. „Kształtowanie społecznie preferowanych postaw członków korpusu służby cywilnej w bezpośrednich relacjach z obywatelem – kontakty w procesie kontroli urzędowych”.

Termin realizacji umowy: 30 listopada 2015 roku