Realizacja projektu na zamówienie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Informujemy, iż w dniu 8.06.2015 podpisaliśmy umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń przygotowujących NFOŚiGW i jego Partnerów do świadczenia usług doradczych w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparci doradzenia dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”- szkolenie z zakresu: Energetyka, efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii oraz plany gospodarki niskoemisyjnej.