Projekt KOWEZiU, rekrutacja trwa!

Na zlecenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach projektu: „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach” zapraszamy na szkolenia:

  • kadry zarządzające
  • nauczycieli kształcenia zawodowego
  • kierowników kształcenia praktycznego,
  • szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie w zawodach.

Continue reading