Rozpoczęcie II fazy Usługi szkoleniowo-doradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP

Informujemy o zakończeniu pierwszego naboru do II fazy Usługi szkoleniowo-doradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP (M1 i Ś1).

Nabór odbył się po zakończeniu działań analitycznych i szkoleniowych w ramach Fazy I w co najmniej 50% firm małych i średnich. W ramach naboru zostało wybranych 15 przedsiębiorstw małych i 15 przedsiębiorstw średnich.

Pozostałe firmy zostaną poddane powtórnej analizie przy drugim naborze (M2 i Ś2).

Continue reading