seminarium dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

29.09.2014 r. została podpisana umowa z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi na przeprowadzenie cyklu jednodniowych seminariów: „Wsparcie rolnictwa ekologicznego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013”. Seminaria są skierowane do producentów działających w systemie rolnictwa ekologicznego oraz przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej. Będą one organizowane we wszystkich miastach wojewódzkich Polski.