„Wybrane zagadnienia proeksportowe w ramach spotkania informacyjnego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów”

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SPOTKANIE INFORMACYJNE organizowane przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego

W ramach spotkania zapewniamy:

  • Materiały szkoleniowe
  • Przerwy kawowe
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w spotkaniu
  • Przeprowadzenie spotkania przez doświadczonych ekspertów

Decyduje kolejność zgłoszeń

Terminy:

  1. 17.09.2014 Ełk Park Naukowo-Technologiczny w Ełku
  2. 18.09.2014 Elbląg Elbląski Park Technologiczny
  3. 19.09.2014 Olsztyn Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny
  4. październik Działdowo Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

Zapisać można się tutaj

Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce

W dniu 11.08.2014 r. została podpisana umowa z Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej na przeprowadzenie szkolenia: Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce. Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu i będzie organizowane we wszystkich miastach wojewódzkich Polski. Harmonogram szkoleń z informacją dotyczącą terminów oraz lokalizacji szkoleń w poszczególnych miastach, zostanie opublikowany w najbliższych dniach.

Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia w Regionach

W dniu 02.06.2014 r. została podpisana umowa, na realizację szkoleń oraz konferencji w ramach projektu: „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia w Regionach”, na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania.

Okres realizacji projektu przypadał od podpisania umowy tj. od dnia 02.06.2014 r. do końca czerwca tj. 30.06.2014 r. W ramach usługi, zrealizowaliśmy cykl szkoleniowy złożony z 5 szkoleń, które odbyły się w Warszawie, Poznaniu, Gdańsku, Białymstoku oraz Krakowie.

W ramach dwudniowych szkoleń, przeszkolone zostały 183 osoby. W dniu 27.06.2014 r. zorganizowaliśmy w Warszawie konferencję podsumowującą projekt, pt. „Przeciw Mowie Nienawiści – myśl globalnie, działaj regionalnie i lokalnie”. Szkolenia oraz konferencja skierowane były w szczególności do pracowników administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim.

Letnia Akademia Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji

W dniu 10.06.2014 r. została podpisana umowa na przeprowadzenie szkolenia w ramach Letniej Akademii Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji, na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji, w ramach projektu systemowego: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Letnia Akademia SORE (LAS) została zorganizowana w dniach: 29.06.- 04.07.2014 r. w Hotelu Mazurski Raj, w Rucianem Nidzie. 6-dniowe szkolenie, w wymiarze 40 godzin dydaktycznych ukończyło 126 osób, w tym głównie osób realizujących zadania Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji oraz pracowników placówek oświatowych, zaangażowanych we wspomaganie szkół.

Ostatnie wolne miejsca w projekcie Zarządzanie kompetencjami w MSP!

Ostatnie wolne miejsca w projekcie Zarządzanie kompetencjami w MSP!

Informujemy, iż w Usłudze szkoleniowo-doradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, zostały już ostatnie wolne miejsca wyłącznie dla przedsiębiorstw średnich, o ograniczonych zasobach organizacyjno-finansowych.

Jest to ostatnia okazja by skorzystać z bezpłatnych działań analitycznych i szkoleniowych mogących zwiększyć zyski Państwa firmy.

Zapraszamy do rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy dostępnyTUTAJ, za pośrednictwem adresu mailowegokompetencjemsp@parp.gov.ploraz pod numerem telefonu 692 761 925