Uruchomienie rekrutacji na szkolenia realizowane w ramach Projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia w Regionach”

Szanowni Państwo,

W imieniu Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, mamy zaszczyt zaprosić pracowników administracji publicznej na szczeblu wojewódzkim do udziału w szkoleniu w zakresie równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji, realizowanym w ramach Projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia w Regionach” współfinansowanego przez program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej Progress (2007-2013). Cykl szkoleniowy złożony z pięciu 2-dniowych sesji szkoleniowych zostanie zrealizowany w: Białymstoku, Warszawie, Poznaniu, Krakowie oraz Gdańsku.

Niezbędne informacje nt. szkoleń oraz sposobu zgłaszania uczestników, uzyskacie Państwopod numerem telefonu: 533 97 97 42. Zachęcamy również do kontaktu drogą elektorniczną pod adresem: rownetraktowanie@szkolenia-polska.pl.

Harmonogram szkoleń z informacją dotyczącą terminów oraz lokalizacji szkoleń w poszczególnych miastach, zostanie opublikowany w najbliższych dniach.