Zamówienie dla Poczty Polskiej

PM Group LAAX Sp. z o. o. Sp. k. realizuje aktualnie kolejne zamówienie dla Poczty Polskiej S.A., polegające na organizacji szkoleń pt. „Organizacja pracy własnej i pracy zespołu” oraz „Zarządzanie zespołem”.

W ramach zamówienia, na 364 szkoleniach przeszkolonych zostanie około 9 100 pracowników średniej kadry kierowniczej Poczty Polskiej S.A.

Na chwilę obecną odbyło się 58 szkoleń, w których udział wzięło niemalże 1300 osób.

Zakończenie realizacji projektów e-Podaski, e-Deklaracje2, e-Rejestracja dla Ministerstwa Finansów

Zakończyliśmy szkolenia dla Kadry zaangażowanej w realizację projektów:

  • e-Podatki
  • e-Deklaracje 2
  • e-Rejestracja

współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, wchodzących w skład Programu e-Podatki.

Na zlecenie Ministerstwa Finansów zorganizowaliśmy trzy szkolenia w Warszawie, przeszkalając łącznie 99 osób.

Zakończenie projektu „Systemy Energooszczędne dla budownictwa jednorodzinnego”

W styczniu zakończyliśmy szkolenia z Systemów Energooszczędnych na terenie województwa opolskiego.
W projekcie wzieło udział300 beneficjentów. Szkolenie kończyło się egzaminem sprawdzającym uzyskaną wiedzę dzięki któremu można było uzyskać Certyfikat wystwiony przez
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich.
Uczestnicy szkoleń zdobyli niezbędną wiedzę na temat zastosowań urządzeń energooszczędnych w budownictwie jednorodzinnym.

Z przeprowadzonych rozmów telefonicznych po zakończonym szkoleniu wynika, iż wszyscy przedsiębiorcy i pracownicy biorący udział w projekcie byli z niego zadowoleni.