Zakończenie realizacji zamówienia

W dniu 7 lutego 2014 roku zakończyły się ostatnie szkolenia z zakresu „Organizowanie społeczności lokalnej – aktywna pomoc społeczna” realizowane na zlecenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

W ramach umowy z dnia 4 marca 2013 roku przeszkolonych zostało ponad 3000 pracowników socjalnych będących pracownikami kluczowymi. W sumie zorganizowane zostały 122 szkolenia na terenie całego kraju.

Pierwszy nabór do „Usługi szkoleniowo-doradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP” zbliża się ku końcowi.

Zgłosiło się do nas blisko 100 przedsiębiorstw, co stanowi blisko jedną trzecią docelowej liczby firm w Usłudze.

Rekrutacja trwa – czekamy na kolejne zgłoszenia.

Aplikować można on-line, pod adresem:
http://www.kompetencjemsp.szkolenia-polska.pl/Registration.html
lub telefonicznie, pod numerem: 537 023 456.
Zapraszamy.