Projekt Zarządzanie kompetencjami w MSP

Usługa szkoleniowo-doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSPrealizowana jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach projektu systemowego „Zarządzanie kompetencjami w MSP”.
Jej celem jest wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw we wdrażaniu systemu zarządzania przez kompetencje z wykorzystaniem modeli kompetencji przedsiębiorstwa, przygotowanie Planu Rozwoju Kompetencji w przedsiębiorstwach, a w rezultacie zwiększenie kompetencji pracowników.
Na Usługę składają się działania analityczne, szkoleniowe oraz doradcze.
Przedsiębiorcom biorącym udział w Usłudze zapewnione zostaną:
  • wielowymiarowa analiza potencjału do zarządzania przez kompetencje;
  • badanie kompetencji pracowników firmy;
  • przygotowanie Planu Rozwoju Kompetencji oraz mapy kompetencji określających potrzeby rozwojowe pracowników firmy;
  • szkolenia dla kadry zarządzającej i HR m.in. z zakresu rekrutacji, rozwoju i oceny pracowników umożliwiające wdrożenie w przedsiębiorstwie planów rozwoju kompetencji., a także z zakresu zarządzania efektywnością, zarządzania talentami.
W przedsiębiorstwach, w których zostanie wdrożony Plan Rozwoju Kompetencji:
  • kluczowi pracownicy zostaną objęci ofertą szkoleń z zakresu kompetencji miękkich;
  • kadra odpowiedzialna za HR zostanie przeszkolona z zakresu rozwijania narzędzi dotyczących najważniejszych procesów HR: rekrutacji, oceny i planowania ścieżek rozwoju;
  • właściciele przedsiębiorstw oraz kadra menedżerska odpowiedzialna za HR zostanął objęci doradztwem w zakresie wdrażania planów rozwoju, jak również budowania pozytywnego wizerunku pracodawcy.

Usługa jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II „Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących”, Działanie 2.1, Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie 2.1.3, Projekt „Zarządzanie kompetencjami w MSP”.