Konferencja na zakończenie projektu

W dniu 5 listopada 2013 roku w IBIB PAN w Warszawie odbyła się konferencja pt. „Nowoczesne zamówienia publiczne” podsumowująca realizację projektu „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”. Konferencja organizowana była przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach projektu finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3.

Konferencja obejmowała pięć bloków tematycznych:

  1. Wpływ nowego podejścia do zamówień publicznych na rozwój gospodarczy i konkurencyjność przedsiębiorstw. Wystąpienia otwierające
  2. Czego MSP i zamawiający nie wiedzą o nowym podejściu do zamówień publicznych – doświadczenia z realizacji projektu:
  3. Korzyści z zastosowania nowego podejścia do zamówień publicznych z perspektywy zamawiających i wykonawców (debata).
  4. Nowoczesne zamówienia publiczne – jak wprowadzać nowe rozwiązania i kształtować najlepszą praktykę w Polsce? (debata).
  5. Przyszłość zamówień publicznych

Firma PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k., jako Wykonawca części Projektu, tj.: „Usługi szkoleniowo – doradczej w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych” czynnie uczestniczyła w konferencji, a Pan Marek Zubrycki – Zarządzający Usługą wygłosił prelekcję podczas drugiego bloku tematycznego. Ze strony Wykonawcy głos zabrał również przedstawiciel uczestników szkoleń – Pan Maciej Krydowski.

Zakończenie projektu „Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”

Z dniem5 listopada 2013 rokudobiega końcaUsługa szkoleniowo – doradcza w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznychrealizowana w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pt.„Nowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo”. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3.
Wykonawca – PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k. w ramach usługi zrealizował 3 komponenty:
  • Komponent 1– działania szkoleniowe mające na celu zwiększenie teoretycznej ipraktycznej wiedzy w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych, skierowane do przedsiębiorców z sektora MSP oraz ich pracowników;
  • Komponent 2– doradztwo dla firm i instytucji świadczących usługi informacyjno – doradcze w zakresie prawa zamówień publicznych, mające na celu zwiększenie teoretycznej i praktycznej wiedzy w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznych na poszczególnych etapach procedury zamówień z naciskiem na możliwości zastosowania rozwiązań w praktyce;
  • Komponent 3– utworzenie, prowadzenie i aktualizacja bazy podmiotów świadczących usługi informacyjno – doradcze i szkoleniowe w obszarze zamówień publicznych, mające na celu ułatwienie dostępu wykonawców z sektora MSP do tych usług.
Usługa została realizowana w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania umowy, tj. od 5listopada 2010 r. i zasięgiem obejmowała terytorium całej Polski.