Zakończyliśmy cykl spotkań informacyjnych na zlecenie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

PM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k. w imieniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z przyjemnością informuje o zakończeniu cyklu sześciu comiesięcznych spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów z zakresu funduszy europejskich na lata 2007-2013 w ramach sieci „Pomorskie w Unii”

Spotkania były poświęcone następującym zagadnieniom:

  • Prawo zamówień publicznych
  • Ocena Oddziaływania na Środowisko
  • Kontrola projektów – jak uniknąć nieprawidłowości Pomoc publiczna
  • Luka finansowa
  • Partnerstwo Publiczno – Prywatne

Spotkania prowadzili prelegenci: Anna Ceroń, Przemysław Kuderczak, Bartosz Wolański i Paweł Kolas.

Miejscem spotkań każdorazowo była sala im. Lecha Bądkowskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło 456 beneficjentów z sektora administracji publicznej, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego.