Rozpoczynamy realizację szkoleń dla Poczty Polskiej pt. „Ocenianie i motywowanie pracowników”

„Przywództwo na wysokim poziomie przyjmuje filozofię, którą można określić mianem „zarówno…, jak i …”. Rozwijanie ludzi – klientów oraz pracowników – jest równie istotne jak rezultaty. W konsekwencji, punkt ciężkości w przywództwie na wysokim poziomie przesuwa się na wyniki wdługim okresie i zadowolenia ludzi. Takie przywództwo jest zatem procesem. Definiuje się je jako proces osiągania wartościowych wyników przy sprawiedliwym, pełnym troski i szacunku podejściu do wszystkich osób zaangażowanych. Kiedy coś takiego zaistnieje, nie ma miejsca na przywództwo polegające na służeniu samemu sobie.

Dzieje się tak dlatego, że liderzy służący samym sobie myślą, że przywództwo dotyczy ich samych, anie tych, którym służą. Zapominają o działaniu pełnym szacunku, troski i uczciwości w stosunku do osób zaangażowanych. Wszystko obraca się wokół ich własnej korzyści. Człowiek zaczyna przewodzić na wysokim poziomie tylko wtedy, kiedy zda sobie sprawę, że przywództwo nie dotyczy jego samego.

(…) Dlatego też nasze wartości operacyjne dotyczą następujących obszarów:

  • Etyki – robienia właściwych rzeczy,

  • Relacji międzyludzkich – rozwijania wzajemnego zaufania i szacunku,

  • Sukcesu – kierowania przynoszącą zyski i dobrze zarządzaną organizacją,

  • Uczenia się – ciągłego wzrostu, zadawania pytań i rozwoju (…)”

Ken Blanchard „Przywództwo wyższego stopnia”

Pragniemy Państwa poinformować, iż rozpoczęliśmy realizację szkoleń dla Poczty Polskiej S.A. pt. „Ocenianie i motywowanie pracowników”. W sierpniu 2013 r. odbędą się cztery szkolenia pilotażowe (w Gorzowie Wielkopolskim, Lublinie, Warszawie i Poznaniu), których celem jest weryfikacja trafności programu szkolenia, adekwatności zaprojektowanych ćwiczeń, a także czasu trwania szkolenia.

Szkolenia skierowane do grupy 1000 osób, w tym w szczególności nauczycieli i pracowników instytucji wsparcia szkoły w zakresie zadań Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji

FirmaPM Group LAAX Sp. z o. o. Sp. k.w związku z realizacją zamówienia na zlecenieOśrodka Rozwoju Edukacjima zaszczyt serdecznie zaprosić nauczycieli i pracowników wsparcia szkoły, w tym w szczególności pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych do udziału w 14 –dniowym cyklu szkoleń. Celem proponowanych szkoleń jest przede wszystkim: przygotowanie pracowników zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych do kompetentnego i skutecznego wypełniania zadań w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych.

Zadanie jest realizowane w ramach projektu: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, wdrażanego przez Zamawiającego – Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Wi
ęcej informacji na temat projektu oraz realizowanych szkoleń, znajdziecie Państwo na stronie www.szkolenia-sore.pl

Informacje o szkoleniach w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”

PM Group LAAX Sp z o.o. Sp. k.w związku z realizacją zamówienia, w imieniuCentrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL z przyjemnością informuje, iż w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” do końca lipca 2013 roku w szkoleniach z zakresu „Organizowania społeczności lokalnej – aktywna pomoc społeczna”udział wzięło 1012 pracowników socjalnych zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej na terenie całego kraju.

Wszystkich pracowników socjalnych, którzy chcą dowiedzieć się, jak pracować ze społecznością lokalną, odkrywać jej siłę, animować działania wspólnotowe, ożywiać więzi w społeczności, zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenia. Więcej na stronie internetowej http://www.osl.org.pl/o-szkoleniachi http://szkolenia-polska.pl/cal.

Podpisanie umowy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji

Szanowni Państwo,

jest nam miło poinformować, iż w dniu 30 lipca br. firmaPM Group LAAX Sp. z o.o. Sp. k.podpisała umowę zOśrodkiem Rozwoju Edukacjina przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń dla grupy 480 osób z zakresu wewnętrznego monitorowania realizacji podstawy programowej oraz planowania, realizacji i ewaluacji pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej w ramach projektu systemowego „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach”.

Więcej o projekcie już wkrótce znajdziecie Państwo na naszej stronie www.