Realizacja szkoleń z zakresu ocen oddziaływania na środowisko na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy, iż w dniu 12 czerwca br. firma PM Group Laax sp. z o.o. sp.k. podpisała umowę z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na zorganizowanie iprzeprowadzenie szkoleń zzakresu ocen oddziaływania na środowisko. Szkolenia skierowane są do pracowników samorządowych.

Szkolenia mają na celu przekazanie pracownikom samorządowym zaawansowanej ipraktycznej wiedzy z zakresu ocen oddziaływania na środowisko, która jest niezbędna do prawidłowego przygotowania i realizacji inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej lub mogących się ubiegać o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 1500 osób.

Więcej o projekcie już wkrótce znajdziecie Państwo na naszej stronie www.

Podpisanie umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na realizację szkoleń z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

Szanowni Państwo,

z przyjemnością informujemy o podpisaniu w dniu 3 czerwca br. umowy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego na zorganizowanie iprzeprowadzenie szkoleń zzakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Szkolenie skierowane jest do pracowników samorządowych.

Celem szkoleń jest podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przygotowania dokumentacji przetargowej na usługi, dostawy iroboty budowlane. W trakcie szkoleń wskazane zostaną rodzaje błędów popełnianych przy przygotowywaniu dokumentacji przetargowej oraz przykłady dobrych praktyk i rozwiązań umożliwiających prawidłowe i skuteczne przeprowadzanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wskazane zostaną zmiany jakie wprowadziła nowelizacja ustawy Pzp.

W ramach projektu przeszkolonych zostanie 1500 osób.

Więcej o projekcie już wkrótce znajdziecie Państwo na naszej stronie www.