Realizowanie cyklu szkoleń „Ocenianie i motywowanie pracowników” dla Poczty Polskiej S.A.

Aktualnie, wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwa i organizacje, chcąc dopasować się do ciągle rosnących wymagań klientów, powinny dążyć do wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Aby to uzyskać, muszą zwrócić większą uwagę na swoich pracowników – ich potrzeby i oczekiwani względem organizacji. W procesie Zarządzania Zasobami Ludzkimi bardzo ważne znaczenie ma ocenianie pracowników. Jest ono nie tylko procesem organizacyjnym, ale również jednym z narzędzi wywierania wpływu na kształtowanie i kierowanie zachowaniami pracowniczymi. Motywowanie pracowników należy więc do kluczowych wyzwań wpracy kierowniczej dzisiejszych organizacji i stanowi fundament oceny jej efektywności.

PM Group Sp. j.
informuje, iż w dniu 22 maja br. podpisała umowę na realizację zamówienia dla Poczty Polskiej S.A.na organizację szkoleń pt. „Ocenianie i motywowanie pracowników”.

W ramach zamówienia przeszkolonych zostanie około 4725 pracowników kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla Poczty Polskiej S.A.