Relacja z konferencji PM Group i PARP, Warszawa

W dniu 27.11.2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja pt. „Wyzwanie dla przedsiębiorstw, szansa dla doradców – co niesie za sobą nowe podejście do zamówień publicznych”. Wzięło w niej udział ok. 70 osób.
Konferencja stanowiła dopełnienie usługi szkoleniowo-doradczej w zakresie „Nowego podejscia do zamówien publicznych” realizowanej na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Celem konferencji była wymiana doświadczeń, wskazanie kierunku zmian w systemie zamówień publicznych oraz przedstawienie elementów nowego podejścia do zamówień publicznych.

Głos w tej kwestii zajęli m. in. przedstawiciele urzędów tj. Urząd Zamówień Publicznych, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Forum Edukacyjne Centrum Zamówień Publicznych oraz doradcy w projekcie nowego podejścia do zamówień publicznych jak i beneficjent realizowanej przez PM Group usługi szkoleniowo-doradczej.
Po zakończonej sukcesem konferencji, organizator konferencji PM Group zaprosił szanownych gości na poczęstunek, który został przygotowany przez firmę K&L Catering(www.kateleo.pl).

Podpisanie umowy z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku

Szanowni Państwo,

jest nam miło poinformować, iż w dniu 21 stycznia br. firma PM Group Sp. J. podpisała umowę z Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku na realizację zamówienia pt. „Opracowanie programu i przeprowadzenie zajęć w formie szkoleń, warsztatów, spotkań konsultacyjnych, seminariów, wykładów oraz opracowaniem autorskich materiałów szkoleniowych; produkcji 5 filmów edukacyjnych, przygotowaniu i uruchomieniu specjalistycznego wortalu szkoleniowo-informacyjnego w ramach projektu pn. „UMB na ścieżce innowacyjnego rozwoju” realizowanego w ramach programu pn. „Kreator innowacyjności – wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej”.”.
W ramach projektu przeszkolonych zostanie około 800 osób.
Więcej o projekcie już wkrótce znajdziecie Państwo na naszej stronie www oraz specjalnie uruchomionym do tego celu wortalu internetowym.