Konferencja „Wyzwanie dla przedsiębiorstw, szansa dla doradców – co niesie za sobą nowe podejście do zamówień publicznych”

Warszawa, 27 listopada 2012 r.

Zapraszamy na konferencjęWyzwanie dla przedsiębiorstw, szansa dla doradców – co niesie za sobą nowe podejście do zamówień publicznych, która odbędzie się27 listopada 2012 rokuo godzinie11:00w Centrum Konferencyjnym PIAP, al. Jerozolimskie 202, Warszawa

UDZIAŁ W KONFERENCJI JEST BEZPŁATNY


Cel konferencji
Inspiracją do przeprowadzenia konferencji jest realizacja projektu systemowegoNowe podejście do zamówień publicznych – szkolenia i doradztwo. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń, wskazanie kierunków zmian w systemie zamówień publicznych oraz przedstawienie elementów nowego podejścia do zamówień publicznych.


O projekcie
Usługa szkoleniowo–doradcza w zakresie nowego podejścia do zamówień publicznychjest realizowana przez PM Group Sp. j. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, w ramach Projektu Systemowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II, Działanie 2.1, Poddziałanie 2.1.3.

Zgłoszenie do udziału
Mamy nadzieję, że przyjmą Państwo zaproszenie do udziału w konferencji i podzielą się doświadczeniami o możliwościach jakie daje uczestnictwo w rynku zamówień publicznych.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji na karcie uczestnictwa dostępnej na stronie zamowieniapubliczne.edu.pl, do 23 listopada 2012 roku, przesyłając:

- na adres pzp@szkolenia-polska.pl

- na numer fax 85/745 44 00 lub

- zapisując się online na stronie zamowieniapubliczne.edu.pl (zakładka terminy szkoleń).

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań, do Państwa dyspozycji pozostaje Pani Iwona Krakowska – tel. 533979 810,
e-mail
iwona.krakowska@szkolenia-polska.pl