Rozpoczeliśmy projekt na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych

Jesteśmy w trakcie projektu na przeprowadzenie szkoleń specjalistycznych na zlecenie Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 30 szkoleń specjalistycznych w Warszawie, Ciechanowie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu i Siedlcach w zakresie praktycznego zarządzania projektem, tworzenia biznes planu, zagadnień związanych z kontrolą projektów i studium wykonalności, jak również usystematyzowanie i zaktualizowanie przepisów dotyczących prawa zamówień publicznych dla beneficjentów i/lub potencjalnych beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.