Projekt Akademia EURO, Jesteśmy w fazie końcowej projektu

Jest nam miło poinformować, iż jesteśmy w końcowej fazie realizacji projektu. W chwili obecnej przeszkolonych w ramach „Akademii Euro” została już większa część Beneficjentów.

·Gratulujemy!

Uczestnicy/uczestniczki szkoleń ocenili/ły je bardzo dobrze, często dodając w ankietach ewaluacyjnych pozytywne komentarze informujące o ich zadowoleniu z udziału w cyklu „Akademia Euro”.

Po szkoleniach odnotowano znaczny przyrost wiedzy uczestników i uczestniczek szkoleń realizowanych w ramach projektu.

Zakończyliśmy projekt dla MRR z rozliczania projektów miękkich i inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich”

Przedmiotem zamówienia było zorganizowanie i przeprowadzenie 13 szkoleń z zakresu rozliczania projektów miękkich i inwestycyjnych współfinansowanych z Funduszy Europejskich w ramach następujących programów operacyjnych: Kapitał Ludzki, Innowacyjna Gospodarka, Rozwój Polski Wschodniej, 13 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) województw: świętokrzyskiego, podlaskiego, wielkopolskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, podkarpackiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, opolskiego, zachodniopomorskiego.Zamawiający MRR.