Kompleksowe wsparcie z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

PM Group na zlecenie WYG Consulting Sp. z o.o. realizuje cykl działań skierowanych do małych i średnich przedsiębiorstw, chcących usprawnić proces zarządzania zasobami ludzkimi.

W ramach projektu oferujemy kompleksowe wsparcie pod katem analizy potrzeb przedsiębiorstwa oraz przeszkolenia i cyklu doradztwa z zakresu ZZL. Zapraszamy małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału we wsparciu.

Wsparcie obejmuje:

  • analizę systemu zarządzania zasobami ludzkimi w danym przedsiębiorstwie
  • warsztaty dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego uczestniczącego w projekcie przedsiębiorstwa (wcześniej zdiagnozowanych przez specjalistów)
  • profesjonalne doradztwo

Czym jest zarządzanie zasobami ludzkimi?

Przez system zarządzania zasobami ludzkimi rozumiemy zespół zintegrowanych procesów kadrowych wspierających efektywność biznesową przedsiębiorstwa, wydajność pracy oraz satysfakcję i zadowolenie zatrudnionych. Istotną cechą takiego systemu jest jego spójność i powiązanie poszczególnych elementów w efektywną całość.

W skład ZZL wchodzą między innymi:

- Rekrutacja pracowników

- Zarządzanie talentami

- Systemy wspierające przepływ wiedzy w organizacji

- Systemy lojalnościowe (w celu uniknięcia odejścia kluczowych pracowników z unikalną wiedzą do konkurencji)

Kto może wziąć udział we wsparciu?

Adresatami warsztatów, doradztwa, oferowanych w ramach Projektu są mikro, mali i średni przedsiębiorcy oraz ich pracownicy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na warsztaty i doradztwo przyjmowane będą firmy, które mieszczą się w grupie docelowej Projektu, kwalifikują się do otrzymania pomocy publicznej oraz potrzebują wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Projektu (będzie to badane na podstawie analizy aktualnego stanu ZZL w przedsiębiorstwie).

Ze względu na obowiązujące przepisy o pomocy publicznej dla przedsiębiorców konieczne jest wniesienie przez nich wkładu własnego za usługi świadczone w ramach niniejszego projektu.

Firmy uczestniczące w projekcie będą miały pierwszeństwo w procesie rekrutacji do udziału w szkoleniach z zakresu zarządzania, coachingu oraz akademii menadżera dla pracowników 45+, którego realizację rozpoczniemy już wkrótce.