Ankieta dla trenera

1. Proszę podać jakie posiada Pan(i) wykształcenie?
2. Jaki kierunek studiów Pan(i) skończył(a)?
3. Czy posiada Pan(i) certyfikat trenerski?
Proszę o podanie nazw certyfikatów:
4. Czy posiada Pan(i) inne (poza trenerskim) certyfikaty/uprawnienia lub ukończone studia podyplomowe?
Proszę o podanie nazw innych certyfikatów:
5. Czy w przeszłości współpracował(a) Pan(i) z PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k.?
6. Proszę podać liczbę lat doświadczenia trenerskiego:
7. Proszę podać szacunkową liczbę godzin przeprowadzonych szkoleń:
8. Proszę zaznaczyć zakres tematyczny szkoleń, w których się Pan(i) specjalizuje.
↳ Doskonalenie organizacji
Lean Thinking
Six Sigma
Teoria Ograniczeń
TQM
Zarządzanie projektami
Zarządzanie usługami w IT
Inne
↳ Edukacja
Prowadzenie szkoleń dla nauczycieli/dyrektorów/przedstawicieli oświaty
Zarządzanie oświatą
Zmiany w oświacie
Dydaktyka
Inne
↳ Energetyka
Systemy energooszczędne
Fotowoltaika
↳ HR
Rekrutacja
Trenerskie
Inne
↳ Jakość i bezpieczeństwo
Bezpieczeństwo żywności
BHP
Ekologia
Ochrona przeciwpożarowa
Zarządzanie Jakością
Inne
↳ Komputery i internet
Administracja
Internet i web Design
Obsługa Programów
Pakiet OFFICE
Programowanie
Inne
↳ Kursy
Hobbystyczne
Korespondencyjne
Kursy Językowe
Kursy kosmetyczne
Kursy tańca
Maturalne
Prawo Jazdy
Sport i Turystyka
Inne
↳ Nieruchomości
Marketing
Prawo
Sprzedaż
Inne
↳ Prawo i zamówienia publiczne
Prawo
Prawo budowlane
Ubezpieczenia Społeczne
Zamówienia Publiczne
Inne
↳ Rachunkowość i finanse
Controlling
Finanse
Kadry i płace
Podatki
Rachunkowość
Rynki finansowe
Windykcja
Inne
↳ Sprzedaż i marketing
Marketing i Reklama
Obsługa Klienta
PR
Techniki Sprzedaży
Telemarketing
Inne
↳ Szkolenia zawodowe i techniczne
Kosmetyka i Masaż
Medyczne
Spawalnictwo
Obsługa Techniczna
Turystyka
Inne
↳ Transport i logistyka
Logistyka
Transport
Inne
↳ Umiejętności osobiste, komunikacja, negocjacje
Autoprezentacja
Coaching
Komunikacja
Kreatywność
Negocjacje
NLP
Przemówienia Publiczne
Rozmowy Telefoniczne
Inne
↳ Unia Europejska
Fundusze
Rozliczanie Projektów
Wnioski o dotacje
Inne
↳ Zarządzanie
Kierowanie
Motywowanie
Ocena
Przywództwo
Praca w zespole
Projekty
Inne
↳ Inne:
9. Czy w ramach swoich doświadczeń zawodowych pełnił(a) Pan(i) funkcje kierowniczą?
10. Z listy poniżej proszę wskazać, elementy doświadczenia zawodowego, które Pana(i) dotyczą:

prowadzenie doradztwa dla firm
praca na uczelniach wyższych
opracowanie strategii dla firm
pełnienie roli eksperta
publikacja opracowań/ artykułów naukowych
pisanie raportów z badań, ewaluacji
świadczenie doradztwa
opracowanie strategii dla firm
udział w panelach eksperckich
prowadzenie własnej firmy szkoleniowej/ doradczej
doświadczenie w opracowywaniu map kompetencyjnych pracowników firm
11. Dodatkowe informacje o Pana(i) kwalifikacjach:
12. Prosimy o załączenie swojego CV
Akceptowane typy plików: *.zip, *.rar, *.doc, *.docx, *.pdf
Maksymalna wielkość pliku: 3072 Kb (3.00 Mb)
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o ofertach drogą elektroniczną na podany przeze mnie adres e-mail, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204, z późn. zm.)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie dla trenera dla potrzeb marketingowych firmy PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp. k. ul. Legionowa 28 lok. 101, 15-281 Białystok (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883).