Strona główna
Strona główna
O firmie PM Group
Referencje z przeprowadzonych projektów szkoleniowych
Organizacja szkoleń zamkniętych
Kontakt
Terminy szkoleńPrzeprowadzone przez nas projektyPozyskiwanie funduszy unijnychBadanie markietingowee-LearningCall CenterWynajem saliAnkieta
Informacja o szkoleniu
Nr szkolenia: 100% dofinansowane
Miejsce: Opole
Województwo: opolskie
Rozpoczęcie szkolenia: 2014-03-07
Zakończenie szkolenia: 2014-03-08
Zgłoszenie uczestnika
Imię i nazwisko:
E-mail:
Ilość osób:
Firma/Instytucja:
Nr telefonu:

Rejestracja oznacza wyrażenie zgody na przesłanie oferty handlowej

Zapisanie się na szkolenie przez powyższy formularz nie stanowi ostatecznej deklaracji uczestnictwa, a jedynie wyrażenie zainteresowania kursem. Zgłoszenie na szkolenie ma miejsce po przekazaniu podpisanego formularza zgłoszeniowego.

Szkolenia z zakresu fotowoltaiki Szkolenie finansowane ze środków UE


 MONTAŻ URZĄDZEŃ PV

SZKOLENIA DOFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

  

Rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii oraz postępy legislacyjne dotyczące dostosowania polskiego rynku energetycznego do wymogów Unii Europejskiej sprawiają, że pojawiła się szansa na rozwój przedsiębiorstw działających lub planujących działać w zakresie urządzeń fotowoltaicznych. 

  Celem szkolenia jest wprowadzenie uczestników w tematykę fotowoltaiki, a także przygotowanie ich do praktycznego zastosowania zdobytej na szkoleniu wiedzy.

 

 Czas trwania szkolenia: 2 dni (16 godzin)

Miejsce szkolenia: Opole

Termin szkolenia: 07-08 marca 2014 r.

 

 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 

 1. Energia słoneczna – możliwość pozyskiwania i wykorzystania,
 2. Rodzaje paneli fotowoltaicznych,
 3. Systemy fotowoltaiczne – rodzaje (podłączone do sieci, autonomiczne),
 4. Elementy systemów fotowoltaicznych,
 5. Systemy montażu dla paneli fotowoltaicznych,
 6. System BIPV, dachy energetyczne,
 7. Magazynowanie energii,
 8. Warunki pogodowe i ich wpływ na dobór układu fotowoltaicznego,
 9. Projektowanie systemu fotowoltaicznego,
 10. Wykonanie/instalacja/serwis systemów PV,
 11. Niebezpieczeństwa mogące powstać podczas pracy systemu (pożar, awarie),
 12. Aktualny stan prawny dotyczący instalacji PV,
 13. Programy wsparcia (aktualne na dzień szkolenia) – subsydia, Feed In Tarif, Zielone certyfikaty,
 14. Możliwości finansowania instalacji PV w Polsce (aktualne na dzień szkolenia) – programy unijne.

 

 Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które:

 

 • są przedsiębiorcami zatrudniającymi przynajmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę lub są zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę pracownikami mikroprzedsiębiorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzących lub mogących rozpocząć działalność w zakresie montażu urządzeń PV, posiadających jednostkę organizacyjną w województwie opolskim,
 • wstępna kwalifikacja osoby do Projektu następuje na podstawie Formularza Zgłoszeniowego, 
 • warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest obecność Uczestnika w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem. Obecność Uczestnik poświadcza własnoręcznym podpisem na liście obecności.

     

W trakcie trwania szkolenia zapewniamy:

 

 • wykwalifikowaną kadrę trenerów,
 • blok wykładowo-warsztatowy,
 • wyżywienie,
 • profesjonalnie przygotowane materiały,
 • certyfikat wydany przez renomowaną instytucję (Krajowa Izba Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji) potwierdzającego posiadanie kompetencji w zakresie objętym szkoleniem.

 

ZAPRASZAMY !!!

 

KONTAKT:

Katarzyna Cylwik, tel. 666 860 777, katarzyna.cylwik@szkolenia-polska.plAby się zapisać na szkolenie, wypełnij poniższy formularz:

Rejestracja uczestnika

Imię i nazwisko:
E-mail:
Firma/Instytucja:
Ilość osób:
Nr telefonu:

Rejestracja oznacza wyrażenie zgody na przesłanie oferty handlowej

Zapisanie się na szkolenie przez powyższy formularz nie stanowi ostatecznej deklaracji uczestnictwa, a jedynie wyrażenie zainteresowania kursem. Zgłoszenie na szkolenie ma miejsce po przekazaniu podpisanego formularza zgłoszeniowego.