Akademia zarządzania projektami

Recepta na Sukces

Sukces projektu zależy od wielu czynników. Nierzadko proces projektowania stanowi złożone założenie, w którym uczestniczy większa liczba uczestników. Takie przedsięwzięcie wymaga szczególnych umiejętności zarządzania, których racjonalne wykorzystanie gwarantuje skuteczną finalizację. Uczestnicy szkoleń, na każdym etapie Akademii Zarządzania Projektami poznają techniki, które znacząco podnoszą prawdopodobieństwo sukcesu przedsięwzięcia.

Sukces ogółu zależy od jednostki

Jedną z cech projektu jest realizacja zespołowa. Każdy członek zespołu pełni w nim określone funkcje, które powinny być powiązane z odpowiednimi kompetencjami. Akademia Zarządzania Projektami została zaprojektowana w taki sposób, aby dane jednostki mogły wykształcić określone kompetencje. Poszczególne moduły są skierowane do osób realizujących projekty lub przygotowujących się do pełnienia takiej funkcji, wykonawców oraz członków prac projektowych.

 

 

 

Etapy projektu

Kolejną cechą zarządzania projektami jest występowanie etapów. Cykl szkoleń w ramach Akademii Zarządzania Projektami przeprowadzi Cię przez wszystkie etapy. Program cechuje pragmatyczne podejście, które gwarantują skuteczność.

Praktyczne umiejętności

Celem szkoleń jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy w kluczowych obszarach zarządzania projektami oraz zdobycie umiejętności skutecznego stosowania narzędzi i metod zarządzania projektami. Szkolenia realizowane są w formie warsztatowej gdzie uczestnicy stosują techniki i narzędzia pracy w projektach na szkoleniowych studiach przypadku. Metodyka działań w projekcie jest zgodna z zaleceniami Project Management Institute (USA) – organizacji, która wprowadziła powszechnie obowiązujące na świecie standardy zarządzania projektami.

Przygotuj się do egzaminu

Wybrane moduły szkoleń przygotują Cię do przystąpienia do certyfikowanych egzaminów. Krok po kroku przekażemy Ci informacje, jak możesz uzyskać certyfikat z danej dziedziny zarządzania projektami. Skorzystaj z naszego doświadczenia i wiedzy.


Terminarz szkoleń


Moduł III – Zarządzanie zespołem projektowym - leadership Warszawa rekrutacja trwa
więcej
15 Czerwiec 2015 12:06