Akademia zamówień publicznych

W obecnych czasach toczy się nieustanna walka o wydatkowanie pieniędzy publicznych. Akademia zamówień publicznych skonstruowana jest tak, by każdy mógł zostać specjalistą ds. zamówień publicznych.

Tryby

Tryby udzielania zamówień publicznych są formą prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne, przy spełnieniu ustalonych warunków. Jest kilka trybów wymienionych w ustawie. Podstawowe tryby występujące w zamówieniach publicznych to:

  • Przetarg nieograniczony
  • Przetarg ograniczony
  • Negocjacja z ogłoszeniem
  • Dialog konkurencyjny
  • Negocjacja bez ogłoszenia
  • Zamówienie z wolnej ręki
  • Zapytania o cenę
  • Licytacja elektroniczna

Pełny zakres wiedzy

Akademia Zamówień publicznych dostarczy niezbędnej wiedzy pracownikom wydziałów zamówień publicznych, przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego oraz wszystkim tym, którzy chcieliby zdobyć kompleksową wiedzę odnośnie funkcjonowania systemu. Jednocześnie Akademia daje możliwość uaktualnienia wiedzy specjalistom w tej dziedzinie.

Najlepsi specjaliści

Szkolenie prowadzone jest przez specjalistów z zakresu zamówień publicznych, co zapewnia, że przekazywana wiedza uczestnikom szkoleń jest rzetelna i aktualna.

 


Terminarz szkoleń


Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście udzielanych zamówień publicznych Warszawa rekrutacja trwa
więcej
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w kontekście udzielanych zamówień publicznych Białystok rekrutacja trwa
więcej
Wiedza na śniadanie - Akademia Zamówień Publicznych Białystok rekrutacja trwa
więcej
Zamówienia publiczne dla początkujących Białystok 2016-02-12
więcej
Zamówienia publiczne dla początkujących Warszawa 2016-02-15
więcej
Zamówienia publiczne dla wykonawców Białystok 2016-02-15
więcej
Zamówienia publiczne dla wykonawców Warszawa 2016-02-25
więcej
09 Lipiec 2015 09:07