Sukces projektu "Akademia Euro" na zlecenie spółki PL.2012 !!!

Zakończyliśmy ogromnym sukcesem przeprowadzenie, na zlecenie spółki PL.2012 Sp. z o.o., projektu przygotowującego do turnieju piłkarskiego UEFA EURO 2012 !!!!!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w sprawną organizację i przeprowadzenie szkoleń.

W ciągu kilku ostatnich miesięcy przeszkoliliśmy ponad 2 tys. osób w zakresie obsługi klienta, różnic międzykulturowych iatrakcji regionu pod kątemorganizacji imprez masowych.