Zakończyliśmy kolejny etap szkoleń z zakresu zagadnień dotyczących umów w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych”

Zakończyliśmy kolejny etap szkoleń dla MRR z zakresu zagadnień dotyczących umów w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych” gdzie celem projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji pracowników instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie funduszy europejskich w zakresie zagadnień związanych z zawieraniem umów, pełnomocnictwami, formami zabezpieczeń wykonania umowy, zastrzeżeniami pojawiającymi się w umowie.