Projekt KOWEZiU, rekrutacja trwa!

Na zlecenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, w ramach projektu: "Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach" zapraszamy na szkolenia:

  • kadry zarządzające
  • nauczycieli kształcenia zawodowego
  • kierowników kształcenia praktycznego,
  • szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie w zawodach.

Cel główny:

wspieranie 1500 szkół i placówek oświatowych prowadzących kształcenie zawodowe w zakresie wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach (PPKZ) ukierunkowanej na zapewnienie zgodności kształcenia zawodowego z wymaganiami gospodarki opartej na wiedzy do VI 2015 r.

Harmonogram szkoleń oraz informacje odnośnie warunków udziału w projekcie dostępne są na stronie www.monitorowanieppkz.koweziu.edu.pl

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach.