Zakończenie realizacji zamówienia

W dniu 7 lutego 2014 roku zakończyły się ostatnie szkolenia z zakresu „Organizowanie społeczności lokalnej – aktywna pomoc społeczna” realizowane na zlecenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”.

W ramach umowy z dnia 4 marca 2013 roku przeszkolonych zostało ponad 3000 pracowników socjalnych będących pracownikami kluczowymi. W sumie zorganizowane zostały 122 szkolenia na terenie całego kraju.