Rozpoczęcie II fazy Usługi szkoleniowo-doradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP

Informujemy o zakończeniu pierwszego naboru do II fazy Usługi szkoleniowo-doradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP (M1 i Ś1).

Nabór odbył się po zakończeniu działań analitycznych i szkoleniowych w ramach Fazy I w co najmniej 50% firm małych i średnich. W ramach naboru zostało wybranych 15 przedsiębiorstw małych i 15 przedsiębiorstw średnich.

Pozostałe firmy zostaną poddane powtórnej analizie przy drugim naborze (M2 i Ś2).

Listy rankingowe firm wybranych do II fazy znajdują się na stronie projektu: www.kompetencjemsp.parp.gov.pl.

W II fazie planowane są następujące działania:

  • Szkolenia dla kadry odpowiedzialnej za HR.
  • Szkolenia dla kluczowych pracowników z kompetencji miękkich:
    1. Skuteczność i efektywność w budowaniu i kierowaniu zespołem oraz zwiększanie wydajności zespołów poprzez efektywną komunikację i przywództwo.
    2. Zwiększanie indywidualnej efektywności przez rozwój kompetencji zorientowanie na wynik, poprawę organizacji pracy własnej oraz praca nad odpornością na stres.
    3. Zorientowanie na klienta i budowanie relacji z klientem poprzez standardy obsługi i zarządzanie relacjami.
  • Doradztwo dla właścicieli przedsiębiorstw oraz kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za HR.