Zakończyliśmy I etap szkoleń dla MRR na "Zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu zagadnień dotyczących umów w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych”

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu cyklu szkoleń z zakresu zagadnień dotyczących umów w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych, dla pracowników administracji publicznej zaangażowanych we wdrażanie Funduszy Europejskich w Polsce, zatrudnionych w instytucjach zlokalizowanych w poszczególnych ministerstwach i Kancelarii Prezesa Rady .